مهم ترین مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد :

مهم ترین مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 

1-    هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ملزم به پاس نمودن 32 واحد تخصصی میباشد که ۲۶واحد آن نظری و ۶واحد پایان نامه میباشد وتمام این واحدها را میتوان در 4 ترم ( دو سال)به اتمام رسانید  

2-    میانگین کل نمره قبولی در مقطع کارشناسی ارشد 14 میباشد لذا این دوره آموزشی از حساسیت ویژه ای برخوردار است .

3-    چنانکه دانشجویی در دو نیمسالِ  تحصیلی مشروط شده باشد، مجاز به ثبت نام برای نیمسال بعد از آن نمی باشد.

4-    میانگین کل نمرات دانشجو در پایان  دوره  از 14نبا ید کمتر باشد  در غیر اینصورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود .

5-    در هر ترم بیش از 10 واحد درس تخصصی ارائه نمیگردد .هرچند از ترم سوم بهمراه پایان نامه تا 14 واحد ارائه میگردد.

6-    بر اساس بخشنامه داخلی دانشگاه  دانشجو از ترم سوم ملزم به اخذ واحد پایان نامه بعنوان واحد درسی میباشد .زیرا در  تصویب پایان نامه یک پروسه طولانی  را باید طی گردد  . در غیر اینصورت مسولیت تاخیر اجراء پایان نامه بعهده دانشجو میباشد .

7-    .آن دسته از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد که مدرک لیسانس آنان با رشته تحصیلی در مقطع فوق لیسانس همخوانی ندارد،براساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به گذراندن حداکثر ۱۶ واحد درسی از دروس تخصصی دوره کارشناسی آن رشته با نظر مدیران گروه آموزشی به عنوان دروس جبرانی یا پیش نیاز  می باشند.

البته بر اساس بخشنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی برخی واحد  ها،توسط مدیران گروه کارشناسی ارشد ، این دروس به 8 و یا 4 واحد تقلیل یافته است .

 

[ لازم بذکر است :دانشجویانی که رشته کارشناسی آنان  فقه  ومبانی حقوق نبوده  ملز م به پاس نمودن 8 واحد بعنوان پیش نیاز میباشند و کسانی که رشته کارشناسی آنان فقه و مبانی حقوق بوده اگر 24 واحد از  درسهای تخصصی ( اصول فقه 1و2- فقه 1و2 -  مبادی اصولمبادی فقهآیات الاحکامتاریخ فقه و فقهاءفقه تطبیقیآئین دادرسی -) مورد نظر را کمتر از نمره 12 پاس نموده باشند ملزم به پاس نمودن 8 واحد از این واحدها بر اساس نظر مدیر نظر مدیر گروه بعنوان جبرانی میباشند. ازینرو لازم است بهنگام ثبت نام ریز نمرات کار شناسی به مدیر گروه ارائه گردد تا بنحو مقتضی تصمیم گیری شود و در ادامه دچار مشکل نشوید .

 بنابراین :

 الف - دانشجویانی که در مقطع فوق لیسانس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پذیرفته شده اند، اما رشته تحصیلی کارشناسی آنان علوم قرآن و حدیث ،   دبیری الهیات ،حقوق ، ادبیات فارسی و رشته های دیگر غیر از فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح ۲ حوزه علمیه باشد،مشمول دستورالعمل مذکور می شوندو ملزم به پاس نمودن واحد های پیش نیاز بر اساس نظر مدیر گروه میباشند.  

ب‌-  دانشجویانی که رشته کارشناسی آنان فقه و مبانی حقوق  اسلامی بوده و نمره 24 واحد درس تخصصی آنان کمتر از 12 باشد ، باز مشمول دستور العمل فوق  و ملزم به پاس نمودن واحد های جبرانی بر اساس نظر مدیر گروه میباشند.]

 ۸ - دروس پیش نیاز و جبرانی معدل گیری نمیشود بلکه باید نمره 12 به بالا گرفته شود

 

9-    نمره دروس جبرانی و پیش نیاز با دروس  تخصصی کارشناسی ارشد جمع و معدل گیری نمیشود .

 

 

10- دروس جبرانی و پیش نیاز را میتوان بصورت ترکیبی با دروس تخصصی  تا 18  (۱۰+۸)واحد در کل میتوان گرفت .

 

11-   شهریه دروس جبرانی  و پیش نیازبر اساس دروس دوره کارشناسی محاسبه میگردد.

 ۱۲-   طول دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته2 سال میباشد .و کمیته تحصیلات تکمیلی میتواند در صورت لزوم تا دو نیمسال تحصیلی دیگر به طول دوره دانشجو اضافه کند .

۱۳-   دانشجوی دوره کارشناسی ارشد میتواند حد اکثر برای یک نیمسال تحصیلی با کسب موافقت دانشگاه از مرخصی تحصیلی استفاده کند . و مدت مرخصی جزو سنوات تحصیلی محسوب میشود .و اگر بدون موافقت دانشگاه یک نیم سال ترک تحصیل کند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .

 

14- در یک ترم دو درس  که یکی پیش نیاز  دیگری است نمشود پاس شود .        ( بنابراین  درسهای مباحث  اصول 1و2-  2و3   و همچنین فقه استدلالی 1و2 – 2 و 3  را نمیتوان در یک ترم برداشت . )

 

15- در کارشناسی ارشد معرفی به استاد نداریم .

 

16-   دانشجو در ترم آخر اگر فقط  واحد های پایان نامه  باقی مانده باشد نصف شهریه ثابت و نصف واحد پایان نامه را میپردازد . و اگر حتی یک واحد داشته باشد باید تمام شهریه ثابت و تمام شهریه پایان نامه را باید بپردازد .

 

17-   غیبت دانشجو نباید از 4/17 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر اینصورت بر اساس گزارش استاد مربوطه از حضور او در جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد و نمره او صفر و با معدل کل جمع خواهد شد .همچنین غیبت غیر موجه در جلسه امتحان هر درس موجب نمره صفر خواهد شد .و اگر غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود درس مزبور حذف میگردد .

 

18-   دانشجوئی که نتواند میانگین کل نمرات خود را به حد نصاب 14 برساند در صورتی که میانگین نمرات او از 12 بیشتر باشد با رعایت ماده 13 بشرط گذرانیدن پایان نامه به مدرک معادل داده میشود .

 

19- انتقال و تغییر رشته در کارشناسی ارشد نا پیوسته  ممنوع است هرچند مهمان شدن در دانشگاه دیگر با صلاحدید مدیر گروه و کسب موافقت دانشگاه مقصد امکان پذیر است .

 

20-  زیبنده یک دانشجوی کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق  اسلامی است که متخلق به  اخلاق و شوون اسلامی و مراعی حقوق دیگران و اساتید و شان متعالی دانشگاه و دانشجو  باشد . 

 

21-  دروس وصایای امام (ره) و آشنائی با کامپیوتر به استناد بند 12 از بخشنامه شماره 363393/36 مورخ 26/10/87 صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی میباشد و همچنین درس روش تحقیق :چنانچه دانشجویانی دروس وصایای امام (ره)، و مبانی کامپیوتر و روش تحقیق را در مقطع پایین تر گذرانده باشند از گذراندن مجدد آنها در مقطع کارشناسی ارشد  معاف می باشند. و گرنه ملزم به پاس نمودن این واحد ها میباشند.