دانلود فایل پرو پزال

در آغاز روی لینک زیر کلیک کنید :  

                                                       

در پائین صفحه ای که باز شد روی گزینه Save کلیک کنید

                   

و پس از سیو اجرا کنید .   

                                                                                            

فرم پرو پزال جدید

                       فرم پیشنهاد تحقیق (پروپوزال)کارشناسی ارشد